ค้นหารายชื่อสมาชิก BWC
ลำดับรายชื่อสมาชิกรหัสสมาชิกสถานะ 
1
โนวีเน็ต (ไทยแลนด์) (ย้ายC3820)
C0237(ย้ายC3820)
รอการอนุมัติ
รายละเอียด
2
Adamas Richy
C3795
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
3
Amorn Gems International Co., Ltd.
C0358
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
4
ARISARA HANDMADE JEWELRY
C3614
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
5
Azad Gems Co., Ltd. (HEAD OFFICE)
C3776
รอการอนุมัติ
รายละเอียด
6
BBJ Bangkok Limited
C0159
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
7
Beauty Diamond Co.,Ltd.
C3597
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
8
BELLA J. CO.,LTD
C3599
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
9
Blue Gems Co.,Ltd.
C3793
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
10
BRIC JEWELS CO.,LTD
C3592
รอการอนุมัติ
รายละเอียด
11
Charm Gems Limited Partnership
C3575
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
12
De Linha
C3802
รอการอนุมัติ
รายละเอียด
13
Diastar Jewellery Co.,Ltd.
C3738
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
14
Expert Gems Manufacturing Co., Ltd.
C3566
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
15
GEM PRODUCTION CO.,LTD. (SILOM)
C3602
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
16
Gemburi Co.,Ltd.
C0317
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
17
H-Cutting
C3633
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
18
Jumy's Art Co.,Ltd.
C3797
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
19
Jumy's Art Co.,Ltd.(ซ้ำ)
C3809
รอการอนุมัติ
รายละเอียด
20
K.V.GEMS COMPANY LIMITED
C3443
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
21
KITIRIN JEWELRY
C3588
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
22
L M D R Co., Ltd.
C3612
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
23
L.S. Jewelry Group
C0444
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
24
Living Stars Co.,Ltd.
C3607
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
25
Lungporn Noppakhun
C3788
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
26
MAM MANUFACTURING CO.,LTD.
C3667
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
27
Nok Jewellery GmbH
C3657
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
28
OM DIAMOND CO., LTD.
C0443
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
29
Oshi Jewels Co., Ltd.
C3824
รอการอนุมัติ
รายละเอียด
30
P.K. GEMS AND GOLD CO.,LTD
C3578
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
31
PAK IMPORT EXPORT CO.,LTD
C0456
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
32
PIPAT JEWELRY
C3577
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
33
Ploy Center Co.,Ltd.
C3562
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
34
Pranom Gems Ltd.,Part
C3582
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
35
Precious Colour (Thai) Co.,Ltd.
C0373
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
36
Premier Gems Trading Co.,Ltd. (Head Office)
C0013
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
37
PW Jewelry
C3782
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
38
RMC GEMS THAI CO., LTD
C0297
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
39
S.S. Agencies (1998) Co.,Ltd (Head Office)
C0087
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
40
SANGSUWAN GOLD & GEM CO., LTD.
C3789
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
41
SCHUMANN GEMS & JEWELRY
C3672
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
42
SIAM GOLD GALLERY CO.,LTD.
C3670
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
43
Smithi Jewelry Co.,Ltd.
C3589
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
44
SSN SALE AND DISTRIBUTION CO.,LTD
C3623
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
45
STD Gems Co., Ltd. (HEAD OFFICE)
C0397
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
46
Super Cabs (Thailand) Co.,Ltd
C3791
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
47
TCM International
C3590
รอการอนุมัติ
รายละเอียด
48
Thai Gems Export Ltd
C3677
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
49
Thai Lapidary International Co.,Ltd.
C0097
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
50
Umpa Jewelry Co.,Ltd
C3583
ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด
1234...