เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
  1. ผู้ซื้อของขวัญครบรอบ 20 ปี GIT ต้องชำระเงินตามมูลค่าที่ระบุไว้บนหน้าบัตร ซึ่งราคาดังกล่าว ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยสถาบันจะเติมมูลค่าโบนัสเพิ่มให้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านบน
  2. บัตรของขวัญครบรอบ 20 ปี GIT มีวันหมดอายุตามที่ระบุไว้บนหน้าบัตร
  3. บัตรของขวัญครบรอบ 20 ปี GIT สามารถใช้ชำระค่าบริการตรวจสอบอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับในอัตราค่าบริการปกติเท่านั้น โดยไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และสิทธิประโยชน์สมาชิกของสถาบันได้
  4. เพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิกโครงการซื้อด้วยความมั่นใจเท่านั้น และจำหน่ายระหว่างเดือนเมษายน 2561 - เดือนพฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่: 02 634 4999 ต่อ 635-642