สถาบัน GIT ขอเชิญผู้ประกอบการสมาชิกโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ เข้าร่วมประชุมสมาชิกโครงการ Buy with Confidence (BWC) ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา 10.00-12.00 น.ณ ห้องสีลม บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ถนนสีลม เพื่อสรุปความก้าวหน้าของโครงการ BWC รวมทั้งแนะนำรายละเอียดเว็บไซต์ Thaitrade.com ซึ่งสมาชิก BWC จะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Thaitrade.com คือ พื้นที่ Platform ในการขายสินค้าบนเว็บไซต์ที่จะรวมกลุ่มกันใน Categories เดียวกัน นับว่าเป็นโอกาสที่จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าของผู้ประกอบการได้ง่ายขึ้น

กำหนดการประชุมสมาชิกโครงการ Buy with Confidence (BWC)
ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องสีลม บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ถนนสีลม

10.00 - 10.30 น.

ลงทะเบียน

10.30 - 10.40 น.

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา
โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

10.40 - 11.00 น.

แนะนำรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ BWC
โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

11.00 - 11.40 น.

แนะนำรายละเอียด Thaitrade.com
โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

11.40 - 12.00 น.

รับสมัครสมาชิก Thaitrade.com และส่งข้อมูลร้านค้าให้สถาบัน