GIT พร้อมเปิดให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับภายใต้โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence (BWC) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี และวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(หอประชุมกระต่าย) เวลา 10.00 - 18.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 088 002 8627