สถาบัน เปิดให้บริการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี พร้อมรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence: BWC เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ซื้อที่ต้องการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน สามารถซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น