ติดต่อ
ที่อยู่ : 140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 1-4 และชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 641, 642
โทรสาร: 0 2634 4970
อีเมล: jewelry@git.or.th
แผนที่