บรรยากาศงานแถลงข่าวโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ
วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4
กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ