รหัส:
C0013
Code

วันสิ้นสุดสมาชิก: 31 ธันวาคม 2562
Member valid: December 31, 2019
1249/123-127 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105525007907
 
1249/123-127 Gems Tower Bldg., 11th Fl., Charoen Krung Rd. Bang Rak, Bangkok 10500
02-267-4851-8
02-237-6452
pmiergem@premier-bkk.com