ข่าวสาร

30/07/2019

GITต้อนรับBuyer จากญี่ปุ่น

GITต้อนรับBuyer จากญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 17 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มีโอกาสต้อนรับ Buyer จากบริษัท Isetan Mitsukoshi ซึ่งเป็นกลุ่มค้าปลีกรายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น และมีสาขาในหลายประเทศทั่วโลก ที่เข้าเยี่ยมชมสถาบัน รวมถึงผู้ประกอบการ / ร้านค้าที่เป็นสมาชิกโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence) หรือ BWC ได้แก่ Beauty Gems Factory , S.G. Center และ Brilliant Gems Center ซึ่งกลุ่ม Isetan Mitsukoshi สนใจใช้ใบรับรองสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบัน เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานด้านการตรวจสอบของสถาบัน และโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ

Clip

ย้อนกลับ