ข่าวสาร

13/04/2020

ทำไม “มรกต” ? ไม่ควรโดนเจลแอลกอฮอล์ หรือ แอลกอฮอล์โดยตรง ?

รู้หรือไม่?

ทำไม “มรกต” 

?ไม่ควรโดนเจลแอลกอฮอล์ หรือ แอลกอฮอล์โดยตรง ?

นั่นเพราะว่า มรกต มักปรับปรุงคุณภาพโดยการใส่น้ำมันในรอยแตก
ถ้าโดนแอลกอฮอลล์มากๆ อาจทำให้รอยแตกแห้ง
ทำให้เห็นรอยแตกได้ชัดเจนกระทบกับความสวยงาม

ดังนั้น หาก มรกต ไปสัมผัสกับแอลกอฮอล์
ควรนำผ้าที่มีความนุ่มหรือสำลีชุบน้ำสบู่ที่เจือจาง 
หรือ น้ำเปล่าสะอาด หมาดๆ เช็ดที่ผิว
เพื่อลดความเข้มข้นของแอลกอฮอล์
เพียงเท่านี้ อัญมณีของเราก็สวยงามเสมอ แล้วค่ะ 
 

ย้อนกลับ