ข่าวสาร

13/04/2020

สุขสันต์วันสงกรานต์  ร่วมสืบสานประเพณีไทย ในยุค Social Distancing

สุขสันต์วันสงกรานต์ 
ร่วมสืบสานประเพณีไทย ...
ในยุค Social Distancing
สรงน้ำพระที่บ้าน 
รวมใจต้าน... COVID-19

ด้วยความห่วงใยจาก GIT

#GIT
#100ปีกระทรวงพาณิชย

 

ย้อนกลับ