ข่าวสาร

31/01/2019

GIT ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับกระตุ้นโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence

สถาบัน เปิดให้บริการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี พร้อมรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence: BWC เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ซื้อที่ต้องการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน สามารถซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น 

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีนักอัญมณีศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูง นอกจากนั้น ห้องปฏิบัติการตรวจสอบฯ ยังได้รับการรับรองจากสมาพันธ์อัญมณีโลก (The World Jewellery Confederation หรือมีชี่อย่อว่า CIBJO) ให้เป็น CIBJO Member เมื่อเดือนพฤษภาคม 2543

 

ย้อนกลับ