ข่าวสาร

08/08/2018

Start Up ทำอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์อย่างไรในยุค 4.0

Start Up ทำอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์อย่างไรในยุค 4.0

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องรปะดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาในหัวข้อ Start Up ทำอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์อย่างไรในยุค 4.0 เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถเริ่มต้อนทำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์ได้อย่างตรงจุดและถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรศักดิ์ แก้วประเสริฐศิลป ที่ปรึกษาอิสระ ด้านการวางแผนการตลาดออนไลน์ และ อาจารย์เขมณัฐฏ์ จิระเดชประไพ ที่ปรึกษาและผู้ชาญด้านการพัฒนา Facebook Fan Page ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้นำด้านการทำตลาดออนไลน์ของประเทศ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ผู้สนใจได้รับฟัง โดยมี อาจารย์ ณัฐพงษ์ จันทร์เครือ นักวิชาการอบรม/ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพเครื่องประดับ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ อาคารไอทีเอฟ ถนนสีลม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา

         

 

 

Clip

ย้อนกลับ