ข่าวสาร

11/03/2019

การค้าอัญมณีเครื่องประดับในและต่างประเทศปี 61 ยังรุ่ง หวังยอดจะยังพุ่งต่อเนื่องในปี 62

การค้าอัญมณีเครื่องประดับในและต่างประเทศปี 61 ยังรุ่ง หวังยอดจะยังพุ่งต่อเนื่องในปี 62

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย (ไม่รวมทองคำ) ปี 2561 ขยายตัวเกือบ 8% มีมูลค่าราว 6,495.34 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะตลาดภายในประเทศยังคงเติบโตได้ดี มีมูลค่าสูงกว่า 3 แสนล้านบาทจากแรงซื้อของทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนปี 2562 แม้ว่าเศรษฐกิจโลกยังไปได้สวย แต่ให้เฝ้าจับตาปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านเศรษฐกิจและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการ GIT เผยว่า ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย (ไม่รวมทองคำ) ค่อนข้างสดใส ขยายตัวถึงเกือบ 8% หรือมีมูลค่าราว 6,495.34 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากเศรษฐกิจในหลายๆ ตลาดหลักต่างเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทำให้มีความต้องการบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ขณะที่ตลาดภายในประเทศก็มีมูลค่าการค้าสูงกว่า 3 แสนล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ผนวกกับแรงซื้อจากบรรดานักท่องเที่ยวที่ยังคงเดินทางมาเยือนประเทศไทยกว่า 34 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 8% แม้ว่านักท่องเที่ยวจีนจะลดจำนวนลงก็ตาม 
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีร้านค้าปลีกเครื่องประดับจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพิ่มขึ้นในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้เกือบ 600 ราย และผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจำนวนไม่น้อยเริ่มขยับขยายไปสู่ช่องทางออนไลน์ทั้งเปิดจำหน่ายผ่านหน้าเว็บไซต์บริษัท และหน้าเพจโซเชียลมีเดียกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่ทรงพลังมากในปัจจุบันเพราะมีต้นทุนต่ำและเข้าถึงผู้ซื้อได้ในวงกว้าง แต่เนื่องจากอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้ามูลค่าสูง จึงขอแนะนำว่า การมีใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจะช่วยให้ผู้ซื้อเกิดความมั่นใจและตัดสินใจซื้อสินค้านั้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่ง GIT มีโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy with Confidence ที่จะช่วยออกใบรับรองคุณภาพสินค้าพร้อมให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการทุกราย 


ส่วนปี 2562 นั้น แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะยังคงไปได้ดี แต่ผู้ประกอบการไทยจะต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงในหลายด้านทั้งนโยบายทางการค้าของสหรัฐฯ และจีน การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร หรือ Brexit อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนสูง รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการส่งออกและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย

Clip

ย้อนกลับ