ข่าวสาร

07/01/2019

GIT ดันผู้ประกอบการขายออนไลน์ Zilingo

GIT ดันผู้ประกอบการขายออนไลน์ Zilingo

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่การทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสำหรับการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ท่านสมาชิกให้สามารถดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแพลทฟอร์ม (e-Marketplace) ต่างๆ ได้ ภายใต้คอนเซปต์โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with Confidence) 

     

ทั้งนี้สถาบันได้ทำการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมให้การจำหน่ายสินค้าบนออนไลน์จำนวน 30 ราย เพื่อเป็นกลุ่มนำร่องก่อน ซึ่งสถาบันได้เชิญตัวแทนจากบริษัท ซิลเลียน-เทค (ประเทศไทย) จำกัด คุณสาธิยา เทพวิสุทธิพันธุ์ มาแนะนำเว็บไซต์ วิธีการใช้งานและการเตรียม Content อย่างไรให้โดนใจลูกค้า Zilingo และคุณวิชัย ชาญชิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพเครื่องประดับ มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับถ่ายภาพอย่างไรให้โดนใจลูกค้า และสอนเทคนิคการถ่ายภาพและแต่งภาพโดยใช้แอพพลิเคชั่นแต่งภาพอย่างไรให้สินค้าน่าซื้อ ณ ห้องกลางจันท์ 2 โรงแรมดี วารี ดีว่า ริมน้ำ จันทบุรี ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2562 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอัญมณีเป็นอย่างมาก

         

 

Clip

ย้อนกลับ