ข่าวสาร

14/09/2018

GIT ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

GIT ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบัน นำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมร่วมกับนางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดฯ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าสำนักงานพัฒนาชุมชน สภาอุตสาหกรรม คณาจารย์จากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช รวมทั้งผู้ประกอบการเครื่องถม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการเครื่องถมและช่างฝีมือให้มีความรู้รอบด้าน ทั้งทางด้านเทคนิคช่าง การออกแบบ และการตลาดในยุคปัจจุบัน เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการเครื่องถม รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคผ่านโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy with Confidence (BWC) นอกจากนี้ GIT ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการเครื่องถม ได้แก่ ร้านนครหัตถกรรม ศูนย์เครื่องถมพิมพ์นคร และร้านเครื่องถมศรีนคร

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 6 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™, ?????????????‡????????‰???, ?????????????‡????????™

??„?????ˆ????????„????????˜?????š??????????????›?? ?????ž

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 7 ??„??™, ??„??™????????ˆ????????‰???, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™ ???????????????????™????????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡

 

 

ย้อนกลับ