ข่าวสาร

25/09/2018

GIT ลงพื้นที่เดินหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี

GIT ลงพื้นที่เดินหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี

25 กันยายน 2561 นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี ร่วมด้วยนางสุพัตรา ศรีสุข ที่ปรึกษาสถาบัน และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมหารือถึงแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 5 ??„??™, ??„??™????????ˆ????????‰???, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡, ????????™???????‡?????™, ?????™??‰?????ˆ???, ??????????????‡ ???????????????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

Clip

ย้อนกลับ