ข่าวสาร

11/01/2019

GIT จัดอบรมผู้ประกอบการอัญมณี ดันขายออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Zilingo

GIT จัดอบรมผู้ประกอบการอัญมณี ดันขายออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Zilingo

นายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่การทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสำหรับการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแพลทฟอร์ม (e-Marketplace) ต่างๆ ได้ ภายใต้คอนเซปต์โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with Confidence) เนื่องจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสในยุคดิจิทัล ประกอบกับการค้าออนไลน์ยังเป็นที่ยอมรับว่ามีต้นทุนที่ต่ำกว่าการค้าในระบบปิดหรือแบบมีหน้าร้าน แต่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทั่วถึงกว่าเป็นการช่วยขยายฐานลูกค้าให้กับธุรกิจได้มากขึ้น

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™, ?????????????‡????????™, ??Š??????????????? ???????????????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 3 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™ ???????????????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

ทั้งนี้สถาบันได้ทำการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมให้การจำหน่ายสินค้าบนออนไลน์จำนวน 30 ราย โดยได้เชิญตัวแทนจากบริษัท ซิลเลียน-เทค (ประเทศไทย) จำกัด คุณสาธิยา เทพวิสุทธิพันธุ์ มาแนะนำเว็บไซต์ วิธีการใช้งานบน และการเตรียม Content อย่างไรให้โดนใจลูกค้า Zilingo” และคุณวิชัย ชาญชิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพเครื่องประดับ มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับถ่ายภาพอย่างไรให้โดนใจลูกค้า และสอนเทคนิคการถ่ายภาพและแต่งภาพโดยใช้แอพพลิเคชั่นแต่งภาพอย่างไรให้สินค้าน่าซื้อ ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง Atelier 01 ชั้น 5 โรงแรมเลอเมอริเดียน กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอัญมณีเป็นอย่างมาก

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 10 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡, ??????????????‡ ???????????????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 10 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡, ??????????????‡ ???????????????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

 

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™????ˆ??‡??„??™??‚????‰??™??„??› ???????????????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™, ?????????????‡????????™ ???????????????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

Clip

ย้อนกลับ