ข่าวสาร

29/06/2018

GIT จัดประชุมสมาชิกโครงการ Buy with Confidence (BWC)

GIT จัดประชุมสมาชิกโครงการ Buy with Confidence (BWC)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมสมาชิกโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with Confidence) ณ โรงแรม Holiday Inn Silom เพื่ออัปเดตและชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินงานของโครงการ โดยนางสาวมาลิน เศวตกิตติธรรม หัวหน้าฝ่ายวิจัย รวมทั้งชี้แจงถึงรายละเอียดของโครงการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ www.thaitrade.com ซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ซื้อทั่วโลก แก่ผู้ที่สนใจ โดยนางสาวศมาพร สัตยสัณห์สกุล นักวิชาพาณิชย์ปฏิบัติการ และนางสาวนภารัตน์ เทียนเตี้ย เจ้าหน้าที่ thaitrade.com เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561

           

 

          

ย้อนกลับ