ข่าวสาร

16/08/2018

GIT ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับกระตุ้นโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence

GIT ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับกระตุ้นโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence
สถาบัน เปิดให้บริการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี พร้อมรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence: BWC เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ซื้อที่ต้องการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน สามารถซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 634 4999 ต่อ 636

??„?????ˆ????????„????????˜?????š??????????????›?? ?????ž

 

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ??‚??‰?????„????????

ย้อนกลับ