ข่าวสาร

23/08/2018

GIT ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอย่างต่อเนื่อง หวังเพิ่มสมาชิกเข้าร่วมโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence: BWC

GIT ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอย่างต่อเนื่อง หวังเพิ่มสมาชิกเข้าร่วมโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence: BWC

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 GIT จัดการประชุมโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence (BWC) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี เพื่อแจ้งรายละเอียดโครงการ รวมถึงวัตถุประสงค์ให้กับท่านผู้ประกอบการได้รับรู้และเข้าใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ โดยมีนางวิลาวัณย์ อติชาติ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งสถาบันเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ และเปิดให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ พร้อมออกใบรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ทันที ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2561 ณ ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™, ??‚??‰?????„???????? ???????????????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 3 ??„??™, ???????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

 

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™????ˆ??‡??„??™??‚????‰??™??„??›, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡, ??????????????‡ ???????????????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

 

 

 

 

ย้อนกลับ