ข่าวสาร

31/10/2018

GIT ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการจากสมาคม HKJGA ประเทศฮ่องกง

GIT ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการจากสมาคม HKJGA ประเทศฮ่องกง
นายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันด้านเทคนิค พร้อมด้วยนายทนง ลีลาวัฒนสุข หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบอัญมณี และนางสาวมาลิน เศวตกิตติธรรม หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการจากสมาคม HKJGA ประเทศฮ่องกง พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานพลอยสีของสถาบัน และแนะนำโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 3 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡ ???????????????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

 

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 4 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡

Clip

ย้อนกลับ