ข่าวสาร

26/01/2018

ลงพื้นติดตามงานสร้างอัตลักษณ์ เครื่องเงิน-ทอง จากท้องถิ่นสู่สากล

ลงพื้นติดตามงานสร้างอัตลักษณ์ เครื่องเงิน-ทอง จากท้องถิ่นสู่สากล

นางสุพัตรา ศรีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์ และ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นำทีมลงพื้นที่สังเกตการณ์และติดตามการดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างอัตลักษณ์เครื่องเงิน-ทอง จากท้องถิ่นสู่สากล” ในโครงการสร้างอัตลักษณ์เครื่องเงิน เครื่องทองจากท้องถิ่นสู่สากล จังหวัดสุโขทัย ภายใต้งานพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาค ณ ห้องประชุมสำนักพาณิชย์ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมคัดเลือกผลงานจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมแนะนำการออกแบบและพัฒนาแบบเพิ่มเติมให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มีทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่ ร้านทองสมสมัย ร้านต่อเงิน ต่อทอง ร้านทองอรอนงค์ ร้านบ้านข้าวตอกพระร่วง เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดและจัดทำเป็นเครื่องประดับจริงต่อไป

      

     

 

     

 

 

Clip

ย้อนกลับ