ข่าวสาร

26/12/2017

ลงพื้นที่พัฒนาผู้ประกอบการสุดยอด "เครื่องทองโบราณเพชรบุรี"

ลงพื้นที่พัฒนาผู้ประกอบการสุดยอด "เครื่องทองโบราณเพชรบุรี"

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นำทีมลงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเยี่ยมชมงาน "เครื่องทองเพชรบุรี" อันเป็นเอกลักษณ์ด้านการออกแบบอันเก่าแก่ของไทย โดยมีโครงการพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น พร้อมกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมี นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออสสิริส จำกัด เข้าร่วมทีม เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องทองเพชรบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น ณ ร้าน ลุงพร ทองโบราณ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

         

 

     

Clip

ย้อนกลับ