ข่าวสาร

27/06/2018

GIT ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับกระตุ้นโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence

GIT ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับกระตุ้นโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบัน เปิดเผยว่า GIT นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อร่วมงาน Chanthaburi Gems and Jewelry Fair 2018 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (หอประชุมกระต่าย) ชั้น 2 จังหวัดจันทบุรี โดยการร่วมงานครั้งนี้สถาบันเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ พร้อมออกใบรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภายในงาน ภายใต้โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy with confidence หรือ BWC, GIT ถือว่าเป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของรัฐฯ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาดอัญมณีและเครื่องประดับโลก ซึ่งสถาบันมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบผ่านเครื่องมืออันทันสมัย จึงเชื่อมั่นได้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่ได้รับใบรับรองจาก GIT เป็นสินค้าที่เชื่อถือได้ และมีคุณภาพตรงตามที่ระบุไว้ในใบรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 
 

    
อีกทั้ง โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence (BWC) ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ โดยได้ดำเนินโครงการแบบบูรณาการร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยการจัดโครงการดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างมาตรฐานของสินค้าในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคทั้งผู้ซื้อชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจโดยรวมผ่านใบรับรองของ GIT ดังนั้นผู้บริโภคจึงเชื่อมั่นได้ว่า สินค้าทุกชิ้นที่ผ่านการรับรองจาก GIT มีคุณภาพและมาตรฐานที่เชื่อถือได้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถกระตุ้น และเพิ่มโอกาสการจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับที่ผ่านการรับรองไปยังนักท่องเที่ยว ทำให้เกิดรายได้จากการซื้อสินค้าประเภท Cash and Carry เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน ยังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก กว่า 120 ราย  

     

ทั้งนี้เบื้องต้นมีร้านค้าจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการแล้ว และทางสถาบัน จัดการประชุม โดยเนื้อหาเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และเปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมภายในงาน Chanthaburi Gems and Jewelry Fair 2018 ในวันจันทร์ที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี โดยมี นางสาวนิพัทธา จันย่อง พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี นางสาวสุปรารถนา กมลเวชช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการประกอบธุรกิจ นายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ 

"สำหรับผู้ซื้อที่ต้องการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน สามารถซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยการมองหาสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์ BWC ที่ติดอยู่หน้าร้านค้า ซึ่งจะมี QR Code ให้สแกน เพื่อดูรายละเอียดของร้านค้าที่ร่วมโครงการกับ GIT หลังจากนั้นให้เลือกซื้อสินค้าที่มีป้าย BWC ติดอยู่ ซึ่งจะมี QR Code ให้สแกน เพื่อดูรายละเอียดในใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับจาก GIT และจากนั้นสามารถเรียกดูใบรับรองฉบับจริงจากร้านค้าได้อีกด้วย เหมือนดังชื่อโครงการที่ว่า "ซื้อด้วยความมั่นใจ เรียกดูใบรับรอง GIT เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่จำหน่าย และสามารถซื้อได้อย่างมั่นใจ" สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence (BWC) ได้ที่ https://bwc.git.or.th 

 

    
สุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านใช้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ พร้อมออกใบรับรองสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับด้านอัญมณีและเครื่องประดับ โดยผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (หอประชุมกระต่าย) และพบกับการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษจากมิวเซียมช๊อป และการจำหน่ายเอกสารวิชาการ จากห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 634 4999

 

Clip

ย้อนกลับ