ข่าวสาร

04/06/2018

GIT ลงพื้นที่ต่อเนื่องดันไข่มุกโกอินเตอร์

GIT ลงพื้นที่ต่อเนื่องดันไข่มุกโกอินเตอร์

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบัน นำทีม ที่ปรึกษาสถาบัน และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดพังหา เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครื่องประดับไข่มุก ร่วมกับนางสาวทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ (พาณิชย์จังหวัด) , สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานพังงา) และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา รวมทั้งผู้ประกอบการเครื่องประดับไข่มุก กว่า 60 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา โดยประเด็นสำคัญที่ได้จากการประชุม อาทิ การประชาสัมพันธ์และสร้างจุดขายให้แก่ผลิตภัณฑ์ไข่มุกพังงา แนวทางการสร้างช่องทางการค้า และพัฒนาย่านการค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยว ผ่านการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อผ่านโครงการ BWC รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเครื่องประดับไข่มุกจังหวัดพังงา 

       
นอกจากนี้ GIT ยังเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการเครื่องประดับไข่มุก ได้แก่ 
ร้านบังเสริฐไข่มุกอันดามัน ซึ่งผลิตเครื่องประดับไข่มุกและได้รับคัดเลือกในโครงการ OTOP ไทย จากท้องถิ่นบินสู่ฟ้า (โอทอปขึ้นเครื่อง) อีกด้วย

      

Clip

ย้อนกลับ