ข่าวสาร

07/03/2018

เยือนแหล่งอัตลักษณ์เครื่องเงินพื้นบ้านเมืองแพร่

เยือนแหล่งอัตลักษณ์เครื่องเงินพื้นบ้านเมืองแพร่

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พร้อม นางสุพัตรา ศรีสุข ที่ปรึกษา นำทีม คณะผู้บริหาร และ นักวิจัย ลงพื้นที่ เยี่ยมชมการทำภาชนะเครื่องเงิน ของ อาจารย์มังกร แผ่นทอง ศิลปินพื้นบ้าน ผู้สืบทอดการทำเครื่องเงินโบราณ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดแพร่ เพื่อหาแนวทางสืบสาน และคลี่คลายแบบให้สามารถพัฒนาสู่สากลได้มากยิ่งขึ้น พร้อมเยี่ยมชมกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับบ้านบ่อแก้ว ดูสาธิตการร่อนหาพลอย และการเจียระไนพลอย ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมา

        

 

     

 

  

 

 

Clip

ย้อนกลับ