ข่าวสาร

03/04/2018

GIT ผุดโปรเจคต่อเนื่องบูรณาการความร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งอัญมณีจังหวัดตราด

GIT ผุดโปรเจคต่อเนื่องบูรณาการความร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งอัญมณีจังหวัดตราด

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พร้อม นางสุพัตรา ศรีสุข ที่ปรึกษาสถาบัน คณะผู้บริหารสถาบัน และ ผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อหาแนวทางบูรณาความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยว และ แหล่งอัญมณีร่วมกัน ตามนโยบายผลักดันเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่ต้องการให้ จังหวัดจันทบุรี และตราด เป็น “นครแห่งอัญมณี” 

   

วันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารจาก GIT ได้เข้าพบ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าจังหวัดตราด เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดตราด และหารือแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับตราด ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งอัญมณี ให้มีความน่าสนใจ และ ดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาการขายออนไลน์ และ การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

    

นอกจากนั้น คณะผู้บริหารยังได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมเมืองอัญมณี ณ. อำเภอบ่อไร่ อันเป็นแหล่งเรียนรู้การกำเนิดพลอยที่สำคัญของประเทศ โดยมีนายภานุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ และผู้ประกอบการในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมหารือ และ หาแนวทางที่ให้ GIT เข้ามาช่วยพัฒนาอย่างครบวงจรในด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ในอนาคตอันใกล้นี้

    

Clip

ย้อนกลับ