ข่าวสาร

30/03/2018

GIT รุกท้องถิ่นเร่งเดินหน้าสร้างอัตลักษณ์แบบเครื่องประดับทองและเงินภายใต้โครงการ "การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในส่วนภูมิภาค"

GIT รุกท้องถิ่นเร่งเดินหน้าสร้างอัตลักษณ์แบบเครื่องประดับทองและเงินภายใต้โครงการ "การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในส่วนภูมิภาค"

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ติดตามความคืบหน้าการสร้างอัตลักษณ์แบบเครื่องประดับทองและเงินในสุโขทัย และ เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในส่วนภูมิภาค” หวังช่วยผู้ประกอบการท้องถิ่นสร้างรายได้ผ่านรูปแบบการออกแบบที่ทันสมัยและคงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT กล่าวว่า ในเดือนมีนาคม-เมษายน ที่ผ่านมา สถาบันได้ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพบผู้ประกอบการแบรนด์ต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในส่วนภูมิภาค" โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้มี อาจารย์ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ นักวิชาการด้านการออกแบบ และคณะผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้รับผิดชอบ 

        

นอกจากการลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการสร้างอัตลักษณ์ให้แก่เครื่องประดับทอง และ เครื่องประดับเงินแล้ว สถาบันยังได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ "Inspiration" ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมถึงศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ร่วมวิเคราะห์พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ นอกจากจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้ว ยังทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำแนวคิดไปรังสรรค์ต่อยอดผลงานการออกแบบสำหรับเครื่องประดับได้เป็นจำนวนมาก 

ผู้สนใจติดตามความคืบหน้าการรังสรรค์ผลงานเครื่องประดับที่สวยงามอันมีเอกลักษณ์ท้องถิ่น หรือสนใจหลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับของสถาบัน สามารถเข้าชมผลงานและหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.git.or.th

        

Clip

ย้อนกลับ