ข่าวสาร

30/09/2020

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มศว และ GIT

              นางนันทวัลย์ ศกุลตนาค ประธานกรรมการสถาบัน ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดี ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรม โดยมี นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศณีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้ลงนาม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ห้อง Pinnacle 1-4 ชั้น 4 โรงแรม InterContinental Bangkok เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา

 

ย้อนกลับ