รายชื่อสมาชิก

ค้นหาจากคำหรือตัวอักษร:

ลำดับ รายชื่อสมาชิก รหัสสมาชิก สถานะ
101 บริษัท เจมส์ แกลอรี่ เชียงใหม่ จำกัด GIT57-0227 ผ่านการอนุมัติ
102 บริษัท เจมส์ แกลอรี่ พัทยา จำกัด GIT57-0226 ผ่านการอนุมัติ
103 บริษัท เจมส์ แกลอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนูแฟคเจอเร่อ จำกัด GIT58-0593 ผ่านการอนุมัติ
104 บริษัท เจมส์ พาวิลเลี่ยน จำกัด GIT60-0114 ผ่านการอนุมัติ
105 บริษัท เจมส์ โมโร่ จำกัด C4000 รอส่งตรวจ
106 บริษัท เจมส์ เวิร์ค ชอพ จำกัด C3800 รอส่งตรวจ
107 บริษัท เจมส์ เอ็กซิบิชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด GIT62-0599 ผ่านการอนุมัติ
108 บริษัท เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด C3827 รอส่งตรวจ
109 บริษัท เจมส์แกลอรี่ ภูเก็ต จำกัด GIT61-0135 ผ่านการอนุมัติ
110 บริษัท เจมส์ทาเนียร์ จำกัด C3647 รอส่งตรวจ
111 บริษัท เจมส์บุรี จำกัด GIT57-0113 ผ่านการอนุมัติ
112 บริษัท เจเอสจิวเวลรี่ จำกัด C3683 รอส่งตรวจ
113 บริษัท เจแอลอาร์ จำกัด GIT57-0290 ผ่านการอนุมัติ
114 บริษัท แจ๊คแอนด์เจมส์ จิวเวอรี่ จำกัด C3750 รอส่งตรวจ
115 บริษัท ฉัพพรรณรังษี จำกัด C3799 รอส่งตรวจ
116 บริษัท ชญาดาเจมส์ จำกัด GIT61-0700 รอส่งตรวจ
117 บริษัท ชั้นดี จำกัด C3873 รอส่งตรวจ
118 บริษัท ชาโตครีเอชั่น จำกัด C3939 รอส่งตรวจ
119 บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ จำกัด GIT57-0280 ผ่านการอนุมัติ
120 บริษัท ชาร์ม เจมส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด C3575 รอส่งตรวจ