บริษัท ดวงแก้ว จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ

เครื่องประดับ: Gemset Jewelry, Gold Jewelry, Silver Jewelry, Diamond Jewelry, Costume Jewelry

วัตถุดิบ: Loose Diamond , Other, Gemstone

รายละเอียด:
ดวงแก้ว จิวเวลรี่ เราคือ 1 ใน 10 บริษัทผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ เราชำนาญในการสร้างสรรค์งานเครื่องประดับ เงิน, ทองคำ, ทองคำขาว, และทอง rose gold 14K และ 18K ตกแต่งด้วยอัญมณีพลอยสีต่าง ๆ และเพชร สินค้าของเราทุกชิ้นผลิตโดยช่างฝีมือชาวไทยที่ใส่ใจการผลิตทุกข้ันตอน เพื่อให้งานออกมาได้อย่างมีคุณภาพ เราผลิตและส่งออกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โดย: บริษัท ดวงแก้ว จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด

รหัส: C0042

ชื่อผู้ติดต่อ: -

เบอร์ติดต่อ: 02-6196601-4

โทรสาร: 02-271-0834

อีเมล: info@dkbkk.com

เว็บไซต์: http://www.dkbangkok.com/

เฟสบุค: DuangKaew

YouTube: -

ID Line: @duangkaew

We chat: -

ที่อยู่: 200/16 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัด กรุงเทพฯ 10400

แผนที่: