บริษัท เจมส์ แกลอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนูแฟคเจอเร่อ จำกัด

ประเภทธุรกิจ

เครื่องประดับ: Diamond Jewelry, Silver Jewelry, Costume Jewelry, Gold Jewelry, Gemset Jewelry

วัตถุดิบ: Synthetic Stone, Other, Gemstone

รายละเอียด:

โดย: บริษัท เจมส์ แกลอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนูแฟคเจอเร่อ จำกัด

รหัส: GIT58-0593

ชื่อผู้ติดต่อ: -

เบอร์ติดต่อ: 02-2710150, 086-317-8853

โทรสาร: -

อีเมล: purchase-a@gemsgallerygroup.com

เว็บไซต์: www.gemsgallerygroup.com

เฟสบุค: gemsgallery

YouTube: -

ID Line: @Gemsgallery

We chat: -

ที่อยู่: 198/23-24 ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัด กรุงเทพฯ 10400

แผนที่: