บริษัท แทนทอง อาร์ต จำกัด

ประเภทธุรกิจ

เครื่องประดับ: Gold Jewelry, Diamond Jewelry, Silver Jewelry, Gemset Jewelry, Costume Jewelry

วัตถุดิบ: Synthetic Stone, Other, Gemstone

รายละเอียด:

โดย: บริษัท แทนทอง อาร์ต จำกัด

รหัส: GIT57-0095

ชื่อผู้ติดต่อ: สุภาวดี (อุ้ม)

เบอร์ติดต่อ: 02-6237325

โทรสาร: 02-6237340

อีเมล: info@thanthong.com

เว็บไซต์: www.thanthong.com

เฟสบุค: Gems Art by Than Thong Arts https://www.facebook.

YouTube: Than Thong Arts Co., Ltd. https://youtu.be/73TeSYGAe2c

ID Line: 0830181234

We chat: wxid_sjernyep50sb22

ที่อยู่: 7/12 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร จังหวัด 10200

แผนที่: