ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

ที่อยู่:140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 1-4 และชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 641, 642 โทรสาร: 0 2634 4970

อีเมล: bwc@git.or.th

เว็บไซต์: https://bwc.git.or.th

เฟสบุ๊ค: Buy With Confidence