ความเชื่อมั่น เป็น “หัวใจ” และ “เหตุผล” หลักที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับสักชิ้น และเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าที่ชื่นชอบด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้น สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT พร้อมด้วยพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยวและ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้จัดทำโครงการ “ซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence (BWC)” ขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว ที่ซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย ผ่านใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับจาก GIT ( GIT Gem and Jewelry Certificate) โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นพื้นที่ในกรุงเทพ จันทบุรี และเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งผู้บริโภคสามารถสังเกตได้จากตราสัญลักษณ์ BWC ที่ติดหน้าร้าน และป้ายสินค้าภายในร้าน


โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence และตราสัญลักษณ์ BWCจะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า อัญมณีและเครื่องประดับที่ตนเองเลือกซื้อเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพอัญมณี และเครื่องประดับจาก GIT โดยสถาบัน GIT เป็นสถาบันภายใต้การกำกับและดูแลของรัฐบาลไทย และมีห้องปฏิบัติการตรวจสอบที่ได้รับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยผู้ซื้อสินค้าสามารถสแกน QR Code ที่ป้ายสติกเกอร์หน้าร้าน เพื่อดูรายละเอียดของร้านค้าที่ร่วมโครงการ และ QR Code ใน BWC Tagเพื่อดูรายละเอียด ในใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับจาก GITพร้อมสามารถเรียกดูใบรับรองฉบับจริงจากร้านค้าได้

โดยมีขั้นตอนการใช้ QR Code เพื่อซื้ออัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพมาตรฐานง่ายๆ ดังนี้

1. มองหาตราสัญลักษณ์โครงการ Buy With Confidence หน้าร้านค้าทุกครั้ง

2. สแกน QR Code บนสติกเกอร์ Buy With Confidence หน้าร้าน เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้า
และโครงการ “ซื้อด้วยความมั่นใจ” (Buy With Confidence)

3. เลือกซื้อสินค้าที่ชื่นชอบและสังเกตสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ Buy With Confidence (BWC Tag) เพื่อเพิ่มความมั่นใจ

4. สแกน QR Code จาก BWC Tag ที่ติดสินค้า เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับที่สนใจซื้อ และขอดูเอกสารรับรองที่ร้านค้าได้รับจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ หรือ GIT Gem and Jewelry Certificate

5. ตัดสินใจซื้อสินค้าที่ชื่นชอบและผ่านการรับรองมาตรฐานและคุณภาพจาก GIT ด้วยความมั่นใจ

นอกจากโครงการ BWC จะช่วยให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าที่ถูกใจ
และมีคุณภาพมาตรฐานได้อย่างมั่นใจแล้ว หากเกิดกรณีพิพาทระหว่างผู้ซื้อกับร้านค้าที่ร่วมโครงการนี้ ผู้ซื้อสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน
ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) 1166
และ กรมการค้าภายใน 1569 ซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตรของสถาบัน