ค้นหาร้านค้าในโครงการ ดูรายชื่อร้านค้าทั้งหมด

เกี่ยวกับโครงการ
ความเชื่อมั่น เชื่อถือ เป็นหัวใจหลักของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค GIT ได้จัดทำโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence : BWC) เพื่อสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และจำหน่ายสินค้าได้ง่ายขึ้นผ่านระบบ QR CODE


ขั้นตอนการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพมาตรฐาน